Projektovanie, vizualizácie, statika

Projekt spracujeme podľa vašich predstáv v súlade so slovenskými normami a stavebným zákonom..

Projekty vytvárame s dôrazom na detail a kvalitu. Stupeň vypracovania závisí od individuálnych požiadaviek klienta a od náročnosti stavby

Vypracúvame projektovú dokumentáciu rôznych druhov pozemných stavieb

 

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Nebytové stavby
 • Polyfunkčné objekty
 • Priemyselné stavby
 • Administratívne budovy

Spracovávame rôzne stupne projektovej dokumentácie

 

 • Investičný zámer
 • Interior Design
 • Štúdia
 • Vizualizácie
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Realizačné projekty

NÁŠ TÍM

Ing. Michal Ceconík

0904 374 923
ceconik@rpconstruction.sk

Ing. Albín Gura

0910 156 795
gura@rpconstruction.sk

Každý z nás je špecialista vo svojom obore, a práve preto tvoríme jeden silný tím.

TOP