Inžiniering

Zastúpime vás vo všetkých jednaniach voči tretím osobám

V inžinierskej činnosti ( inžiniering) sa snažíme ponúknuť všetky služby, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutie vášho investičného zámeru, bez toho aby ste museli tráviť dlhé hodiny behaním po úradoch.

Ponúkame

 

  • Predjednanie investičného zámeru s dotknutými osobami
  • Vybavenie územného rozhodnutia
  • Stavebného povolenia
  • Rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením
  • Súhlas na predčasné užívanie časti stavby
  • Kolaudačného rozhodnutia
  • Legalizáciu stavieb
  • Búracie povolenia
  • Povolenia na odstránenie stavby
  • Zastupovanie investora voči tretím osobám (úradom, projektantom, dodávateľom stavby)

NÁŠ TÍM

Ing. Michal Ceconík

0904 374 923
ceconik@rpconstruction.sk

Ing. Albín Gura

0910 156 795
gura@rpconstruction.sk

Každý z nás je špecialista vo svojom obore, a práve preto tvoríme jeden silný tím.

TOP